Arkivplan.no

Halsa kommune arkivplan fra 2018

Banner

Halsa kommune sin arkivplan er under arbeid. 

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Halsa kommune. 

Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene. Arkivplanen skal bidra til at Halsa kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Arkivplanen for Halsa kommune er også ment som en håndbok for sak og arkiv, og skal fungere som et oppslagsverk for ansatte.

Rådmannen har arkivansvaret

Arkivleder har det daglige ansvaret for kommunenes arkivtjeneste og utarbeider virksomhetsplaner for denne. 

I kommunen er det rådmannen som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskriften § 1-1).

Halsa kommune gikk fra papirbasert til elektronisk saksarkiv 01.01.2008.

Som rådmann i Halsa kommune oppfordrer jeg alle ansatte i kommunen til å sette seg godt inn i, og å følge retningslinjene i håndboka for sak og arkiv/arkivplanen.

Dato. 

Signatur.