Arkivplan.no

Arkivoversikt

Halsa kommune innførte fullelektronisk saksbehandlingsarkiv fra 01.01.2008.

Systemadministrator har ansvar for å opprette og vedlikeholde brukerrettigheter og tilganger i systemet. Ansvaret omfatter også arkivadministrasjon. 

Laster...