Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Interkommunale sammarbeid og eierskap

Halsa kommune er med i et interkommunalt samarbeid - IKT Orkide - som består av 12 kommuner, som gjennom dette samarbeidet skal finne optimale løsninger til lavest kostnad gjennom stordriftsfordeler. Kommunene samarbeider om felles løsning for elektronisk arkiv/saksbehandlingsprogram. Serveren - som er plassert i Kristiansund og benevnes som "fellespunktet" - skal driftes 24 timer i døgnet, 7 dager pr. uke. Hver kommune har sitt område på denne serveren. Slik blir proveniensprinsippet ivaretatt. Samarbeidet med IKT Orkide opphører 31.12.19 når Halsa kommune går inn som del av nye Heim kommune sammen med Hemne og deler av Snillfjord. 

Oversikt over øvrige samarbeid og eierskap i Eierskapsmelding for Halsa kommune 2018: 

Laster...