Arkivplan.no

Bevarings- og kassasjonsplan for Halsa kommune

Her finner du en utfyllende liste over dokumentasjonen som produseres i Halsa kommune. Kommunen har bygget planen på instrukser fra Riksarkivet, og tilpasset den til Halsa kommune.  Planen er utarbeidet i samarbeid med enhetslederenne. Vi fjernet henvisninger til fylkeskommunen, slettet kapitler som ikke angår oss og lagt til flere nye punkter.

Bevarings- og kassasjonsplanen skal brukes av ansatte som lurer på hva som kan kastes, og hva som skal beholdes. Dersom din enhet produserer materiale som ikke nevnes her, skal arkivpersonalet kontaktes. Vi vil veilede og revidere planen etter hvert som det meldes om nye dokumentasjonstyper.

Laster...